λιμενικό: προκήρυξη υπαξιωματικών και λιμενοφυλάκων


Υπό κατάρτιση είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη κατάταξης περίπου 60 υπαξιωματικών (ανδρών και γυναικών) στο Λιμενικό Σώμα και δεν αποκλείεται ο σχετικός διαγωνισμός να εκδοθεί μέσα στον Νοέμβριο.

Αντίθετα, για τις αρχές του 2014 μετατίθεται η προκήρυξη για τους 180 δόκιμους λιμενοφύλακες, καθώς -όπως αναφέρουν υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στην «Εργασία»- δεν έχει εξασφαλιστεί η έγκριση του αιτήματος από τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών.

Η πρώτη προκήρυξη για τους υπαξιωματικούς αφορά αποφοίτους ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών Σχολών, Νομικής, τμημάτων του Πολυτεχνείου (π.χ. Ναυπηγών), αλλά και Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι η καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, ενώ ως όριο ηλικίας αναμένεται να θεσπιστεί το 28ο έτος.

Λιμενοφύλακες
Σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό για τους 180 δόκιμους λιμενοφύλακες, απευθύνεται σε υποψηφίους με απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τριετούς φοίτησης για τα ημερήσια λύκεια ή τετραετούς φοίτησης για τα εσπερινά λύκεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι Ελληνες πολίτες και να μην έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60μ. Βασικά προσόντα θεωρούνται η γνώση χειρισμού Η/Υ, καθώς και τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (μεταξύ της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής).

έθνος